Usługi Managed Services umożliwiają przeprowadzenie zrównoważonej transformacji IT

redstack-uslugi_managedservices

Usługi Managed Services umożliwiają przeprowadzenie zrównoważonej transformacji IT

Na usługi zarządzania środowiskami IT (ang. IT managed services) swoją uwagę w szczególności zwracają firmy, które obserwując rynek i zdając sobie sprawę z kolejnych jego wyzwań widzą potrzebę cyfrowej transformacji swojej działalności. Firmy te, szukają rozwiązań umożliwiających zdalne i hybrydowe wdrożenia oraz sposobów na efektywne zarządzanie coraz bardziej złożoną infrastrukturą. Nierzadko potrzebują dodatkowej zewnętrznej analizy obecnego środowiska IT, doradztwa w zakresie prac rozwojowych i sposobu ich wdrożenia. I przede wszystkim dostępu do specjalistów, którzy będą posiadali szeroką wiedzę ekspercką oraz w szybkim tempie zaznajomią się z działaniem ich firmy.

Jako specjaliści w zakresie IT Managed Services umożliwiamy firmom wdrażanie, utrzymywanie i optymalizowanie środowisk bazodanowych, wirtualnych, chmurowych i infrastruktury. Co więcej, umożliwiamy firmom uproszczenie oraz usprawnienie ich operacji IT poprzez wprowadzenie sprawdzonych na rynku technologii on-premise oraz rozwiązań chmurowych. Od tworzenia rozwiązań opartych na chmurze po tworzenie środowisk wysokiej dostępności w celu dostrajania wydajności i optymalizacji kosztów licencyjnych, dostarczamy naszym klientom każdą potrzebną im usługę IT, jednocześnie wnosząc bogate doświadczenie technologiczne, organizacyjne i rynkowe.

Nasza ukierunkowana wiedza specjalistyczna i zdolność do skutecznego dopasowania się do potrzeb klientów, połączona z możliwościami skalowania ich systemów IT stanowi unikalną wartość rynkową. Oferujemy wsparcie w reżimie 24/7, zapewniamy dostęp do specjalistów o rzadkich kompetencjach oraz sprawnie realizujemy projekty z obszaru naszych kompetencji.

Mieliśmy okazję zaprezentować wysoką jakość oraz wartość świadczonych przez nas usług IT Managed Services w trakcie stałej współpracy z operatorem dalekomorskiego terminalu kontenerowego. Klient w pewnym okresie zwiększył kilkukrotnie ilość przeładowanych kontenerów, jednak jego infrastruktura IT nie nadążała za tempem rosnących wymagań wydajnościowych, dostępowych i bezpieczeństwa wynikających ze skalowania działalności. Zwrócił się więc do nas o pomoc. Szybko rozbudowaliśmy jego infrastrukturę IT, przekształcając ją tak, by wspierała aktualnie rosnące potrzeby biznesowe przy zachowaniu wysokiej dostępności systemu. Jednocześnie utrzymywane było środowisko IT, a cały proces odbył się bez wpływu na bieżące działania operacyjne.

Jesteśmy świadkami znacznego wzrostu popytu na zdalnie dostarczane usługi IT, ponieważ organizacje znajdują się pod zwiększoną presją, aby rozwiązywać zarówno stare, jak i nowe problemy. Poszukują wyszkolonych, wysoko wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów, którzy mogą zapewnić opłacalne rozwiązania.

Dzięki naszej organizacji, wiedzy oraz wysokich kompetencji jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty i opiekować się wieloma klientami w tym samym czasie, a to przekłada się na atrakcyjny koszt usługi względem kosztów związanych z budową lub rozbudową wewnętrznego, dedykowanego zespołu u klienta. Przy czym skonstruowana przez nas usługa jest świadczona z niezmienną jakością, zapewniamy ciągłą ochronę wszystkich zarządzanych przez nas komponentów środowiska IT. Oferujemy również rozwiązania dotyczące pozyskania, utrzymania i rozwoju tych specjalistów.

Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w modelu biznesowym dużego operatora telekomunikacyjnego, z którym stale współpracujemy w ramach wsparcia dla wewnętrznych zespołów administracyjnych. Część działań administracyjnych jest wykonywana przez nasz zespół technologiczny współdziałający z zespołem administratorów klienta. Zawsze kiedy klient potrzebuje uzupełnić zespół, ma do dyspozycji konsultantów IT z całego naszego zespołu technologicznego. Są oni zaznajomieni z jego środowiskiem i bez dodatkowego długiego wprowadzenia są w stanie szybko podjąć działania operacyjne. Co więcej, dzięki współdziałaniu naszego zespołu technologicznego z zespołem administratorów klienta może on szybko dostosować się do okresowo zwiększonych wymagań związanych np. z nowymi wdrożeniami lokalnie i w projektach międzynarodowych lub kiedy pojawia się potrzeba uzupełnienia kompetencji w rzadziej wykorzystywanych technologiach, a także w momencie nieobecności stałych pracowników w przypadku choroby czy urlopu.

Na ścieżce zrównoważonej transformacji IT jesteśmy zaufanym partnerem klienta i ambasadorem dostawcy rozwiązań software’owych. Naszym celem jest odciążenie wewnętrznych departamentów z bieżącej administracji infrastruktury, systemów i baz danych tak, by klient mógł przekierować zespoły na nowe projekty i skupić się na celach biznesowych i dalszym rozwoju firmy.

Ścisła współpraca klienta z zespołem technologicznym, który rozumie potrzeby organizacji, umożliwia wprowadzenie planów klienta związanych z innowacjami i rozwojem odpowiednio do tempa przeprowadzanej transformacji. Naszą rolą tutaj jest utrzymanie stałej wysokiej jakości świadczonych usług przy uwzględnieniu strategii bezpieczeństwa IT klienta. Chcemy, aby klient czuł się komfortowo z wdrożonym rozwiązaniem oraz chcemy zapewnić mu dostęp do wiedzy oraz nowych możliwości operacyjnych i biznesowych.