Główny Urząd Geodezji i Kartografii wzmocnił bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT dzięki dedykowanym rozwiązaniom

geo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wzmocnił bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT dzięki dedykowanym rozwiązaniom

Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

GUGiK zapewnia dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej oraz współtworzy nowoczesną infrastrukturę danych przestrzennych. W drugiej połowie 2018 roku GUGiK podjął działania mające na celu publikację danych ewidencyjnych bezpośrednio z serwerów powiatowych w celu stworzenia serwisów internetowych zapewniających szeroki dostęp do wszystkich powiatowych baz danych. W 380 powiatach prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków (baza danych katastralnych). Łącznie polska baza danych katastralnych obejmuje 37 milionów działek i około 15 milionów budynków.

 

Wyzwanie biznesowe  

Red Stack Poland stanął przed poważnym wyzwaniem związanym z bezpieczeństwem infrastruktury IT podczas realizacji projektu dla GUGiK. Celem instalacji była aktualizacja obecnego środowiska bazodanowego klienta do najnowszych wersji i jednoczesna migracja rozwiązania wirtualizacyjnego z Oracle VM do Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM). Rozwiązanie OLVM zostało wybrane, ponieważ okazało się bardziej opłacalnym i dobrze wspieranym rozwiązaniem. Odnowienie i wdrożenie bezpieczniejszego środowiska objęło następujące produkty Oracle:

  • Oracle SOA Suite for Oracle Middleware v. 12.2.1.4
  • Oracle WebLogic Suite v. 12.2.1.4
  • Oracle Directory Services Plus v. 12.2.1.4
  • Oracle Linux Virtualization Manager v. 4.3

Red Stack Poland zetknął się jednak na rynku z brakiem kompleksowych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które obejmowałyby tak złożone środowisko, z wyjątkiem oprogramowania firmy Storware.

“Głównym wyzwaniem w planowaniu naszej infrastruktury było znalezienie rozwiązania, które obejmowałoby następujące kluczowe elementy: aktualność, efektywność kosztową i bezpieczeństwo. Zastanawialiśmy się, jak to sprawnie zrealizować, aby wybrane rozwiązanie przyniosło znaczące oszczędności a przy tym spełniało wszystkie nasze wymagania techniczne” – powiedział Michał Rozentalski, Naczelnik – Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG, w Departamencie Informatyzacji. “Ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Oracle OLVM, ponieważ spełniało ono wszystkie niezbędne kryteria, a rozwiązanie Storware do backupu i odzyskiwania danych doskonale uzupełniało to środowisko”.

“Byłem pod wrażeniem profesjonalnego podejścia Red Stack Poland do całego procesu przetargowego, opracowania architektury infrastruktury i przeprowadzenia postępowania. Inżynierowie zaś wykazali się świetną znajomością produktów Oracle i przygotowaniem do ich wdrożenia. Życzę zespołowi Red Stack Poland dalszych sukcesów, a nam, aby liczba partnerów z takim doświadczeniem rosła” – powiedział Dariusz Durałek, Dyrektor Sprzedaży Sektora Publicznego z Oracle Polska.

Rozwiązanie

Rozwiązanie Storware Backup and Recovery obsługuje zarówno Oracle VM, jak i Oracle Linux Virtualization Manager. Ta integracja umożliwia płynne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, zapewniając elastyczność i wydajność organizacjom migrującym do Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) bez dodatkowych kosztów licencyjnych.

W przypadku GUGiK kopie zapasowe były wykonywane na wirtualnym środowisku Data Rail i repozytorium LDAP, które zostały zainstalowane na maszynach wirtualnych OLVM. Storware Backup and Recovery skutecznie obsługiwał te kopie zapasowe i przechowywał je na replikowanym zasobie dyskowym udostępnianym przez urządzenie NAS Oracle ZFS Storage Appliance.

Środowisko to ma kluczowe znaczenie dla wszystkich publicznie udostępnianych krytycznych aplikacji GUGiK dla szerokiego grona użytkowników. Storware Backup and Recovery wyróżnia się jako najbardziej praktyczne rozwiązanie ze względu na płynną integrację z OLVM. Ponadto Oracle Linux Virtualization Manager jest jedynym rozwiązaniem wirtualizacyjnym na rynku, w którym Oracle zezwala na licencjonowanie na pojedynczy rdzeń maszyny wirtualnej, a nie na procesor fizyczny, co czyni go efektywnym kosztowo wyborem.

Rozwiązanie Storware nie tylko umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych na dyskach, ale także zapewnia elastyczność zabezpieczania obiektów w chmurze, gdy klient przyjmie inne narzędzie w przyszłości. Integracja płynnie rozciąga się na kopie zapasowe w chmurze, zapewniając ochronę danych niezależnie od infrastruktury. Dodatkowo przyjazny dla użytkownika interfejs Storware tworzy wartość dodaną, czyniąc go idealnym wyborem zarówno dla GUGiK, jak i Red Stack Poland.

W rezultacie oprogramowanie Storware Backup and Recovery w wersji 5.1.0 zostało zainstalowane na maszynie wirtualnej z systemem operacyjnym Oracle Linux 8, zapewniając kompatybilność i optymalną wydajność.

Nawiązane partnerstwo z Red Stack Poland pomogło Storware zapewnić szerokie wsparcie infrastrukturze GUGiK dzięki rozwiązaniu Storware Backup and Recovery dla Oracle VM i Oracle Linux Virtualization Manager. Dzięki możliwościom integracji, ekonomicznemu modelowi licencjonowania i rozwojowym funkcjom, rozwiązanie Storware jest optymalnym wyborem dla organizacji poszukujących niezawodnych i wydajnych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla środowisk OLVM.

Oracle to firma zajmująca się technologiami chmurowymi. Zapewnia organizacjom na całym świecie infrastrukturę i oprogramowanie IT, które pomagają im wprowadzać innowacje, podnosić wydajność i zwiększać efektywność. Firma Oracle stworzyła również pierwszą na świecie i jedyną autonomiczną bazę danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane Klientów.

Storware jest wiodącym dostawcą rozwiązań do ochrony i zarządzania danymi. Koncentrując się na dostarczaniu innowacyjnego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, Storware pomaga organizacjom chronić dane i zapewniać ciągłość biznesową organizacjom.

Red Stack Poland jest wiodącym dostawcą usług, sprzętu i oprogramowania specjalizującym się w usługach profesjonalnych i utrzymaniowych oraz środowiskach bazodanowych. Posiada wyjątkowo doświadczony i zaangażowany zespół ekspertów, który stale czuwa nad aktywnym poszukiwaniem kompleksowych i optymalnych rozwiązań dopasowanych do wymagań środowiska biznesowego Klienta, wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz profesjonalnym prowadzeniem projektów. Zespół technologicznych konsultantów Red Stack Poland zapewnia wysokie bezpieczeństwo, elastyczność i stałą jakość świadczonych usług oraz profesjonalną obsługę zdalną jak i onsite.

Red Stack Poland jest członkiem społeczności Oracle Partner Network i jako Partner Oracle posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu klientom licencji i sprzętu Oracle, w tym rozwiązań technologii chmurowych Oracle Cloud, poparte certyfikatem Sell Expertise in Oracle Cloud Platform in Eastern Europe.