migracja Oracle

Konsulting

Migracja danych do chmury
ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (OCI)

Migracja infrastruktury do chmury OCI

Migracja infrastruktury on-premise do chmury Oracle pozwala na uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii w celu poprawy wydajności i efektywności działania przy niższych kosztach. Dodatkową zaletą jest rozłożenie kosztów w czasie. Dzięki wykorzystaniu chmury firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą IT.

Backup baz danych Oracle do chmury OCI

Wykorzystanie usługi tworzenia kopii zapasowych baz danych w chmurze Oracle pozwala na zabezpieczenie danych przed ich utratą. Zaletą tej usługi jest łatwe odzyskanie danych przy pomocy natywnych narzędzi Oracle w przypadku awarii lub innych zagrożeń. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo działania firmy i unika się strat wynikających z utraty danych.

redstack-cloud.png-database-flip-red
data-cloud-grey

Migracja baz danych Oracle do usługi OCI Oracle Base Database Service

Migracja do usługi Oracle Base Database Service pozwala na korzystanie z baz danych Oracle w modelu subskrypcyjnym na infrastrukturze w chmurze OCI, bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT oraz licencje. Przynosi to wiele korzyści, w tym lepszą wydajność, większą elastyczność i niższe koszty związane z zarządzaniem bazami danych oraz rozłożenie kosztów w czasie i elastyczne dopasowanie do aktualnych potrzeb.

 

Migracja bazy danych Oracle do OCI Autonomus Database

Migracja do Autonomus Database poza korzyściami wymienionymi powyżej pozwala na zwiększenie wydajności i skalowalności baz danych, a także umożliwia automatyzację wielu zadań związanych z zarządzaniem bazami danych. Pozwala to osiągnąć jeszcze niższe koszty związane z zarządzaniem bazami danych.

Migracja Oracle OBIEE i OAS do usługi OCI Oracle Analytics (OAC)

Migracja z Oracle OBIEE i OAS do usługi Oracle Analytics Cloud (OAC) pozwala na korzystanie z nowoczesnych narzędzi analitycznych. OAC pozwala na wykorzystywanie danych z różnych źródeł: on-premise, chmura OCI i inne chmury.   Dzięki temu zapewniony jest dostęp do aktualnych danych i narzędzi analitycznych, które pomagają lepiej zrozumieć dane, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. To również oszczędność kosztów związanych z zakupem
i utrzymaniem własnej infrastruktury IT.

 

Migracja danych do chmury (ODI i OCI Data Integration)

Migracja danych do chmury Oracle za pomocą narzędzi ODI i OCI Data Integration pozwala na przenoszenie danych z różnych źródeł do chmury w sposób szybki, ustrukturyzowany, bezpieczny i niezawodny. Dzięki temu można uzyskać dostęp do aktualnych danych i lepiej nimi zarządzać, co przekłada się na poprawę wydajności i efektywności w działaniu. Migracja hurtowni danych do chmury Oracle umożliwia również zachowanie ciągłości działania i uniknięcie ewentualnych strat wynikających z utraty danych.

dane-cloud-grey

Nasze kompetencje

Bazy danych

 • Oracle Database Administration 2019 Certified Professional
 • Oracle Database 12c: Data Guard Administrator Certified Expert
 • Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist
 • Oracle Database 12c Maximum Availability Certified Expert

Usługi w chmurze (IaaS/PaaS)

 • Oracle Database Cloud Administrator 2021 Certified Professional​
 • Oracle Autonomous Database Cloud 2019 Certified Specialist
 • Oracle Integration Cloud 2022 Solution Certified Engineer Specialist
 • Oracle Cloud Infrastructure 2021 Certified Architect Associate​

Inne

 • Oracle Exadata Database Machine 2016 Certified Implementation Specialist
 • Oracle SPARC Server Update 2020 Solution Certified Engineer Specialist
 • Oracle Linux 6 System Administrator Certified Professional
 • Oracle GoldenGate 12c Certified Implementation Specialist